Внимание! Нашият сайт използва бисквитки.

В случай, че приемете иползването на бисквитки ние ще използваме следните:

По всяко време може да отмените даденото позволение като отидете на страницата Лична Информация.

Допълнителни изисквания към кандидатите: • да живеят в Атина; • действителна педагогическа практика е силно препоръчителна ; • допълнителна квалификация и опит в преподаване на български на чужденци могат да бъдат предимства; Договорите с преподавателите в училището са съобразно гръцкото законодателство Часовете се провеждат единствено в събота или неделя, във всички учебни седмици по гръцкия учебен график (общо 36 седмици). Извън работата си, учителите се включват в училищното дело – празници с децата и организационни задачи. Молим кандидатите да пратят своята автобиография (CV) с придружително писмо на адрес bnubuditeli@gmail.com Телефон за връзка с нас: 0030 699 3113 089.

БНУ "Св. св. Кирил и Методий" търси учители


09-08-2019