Внимание! Нашият сайт използва бисквитки.

В случай, че приемете иползването на бисквитки ние ще използваме следните:

По всяко време може да отмените даденото позволение като отидете на страницата Лична Информация.

културно просветно дружество „Будители“, гр. Атина организира обучение в самостоятелни групи за деца в начална и прогимназиална възраст (5-12 години), които не знаят български език. Групите се сформират по възрастов признак. Работи се по-специална методика и учебници, специално предназначени за тази цел. Занятията се провеждат в сградата на Културно-просветно дружество „Будители”, пл. „Египту” №1Б през седмицата, в следобедните часове в зависимост от броя на сформираните групи. ЗА СЛЕДВАНЕ В БЪЛГАРИЯ Езиковият център към културно просветно дружество „Будители“, гр. Атина организира курсове по български език като чужд подходящи за: ученици от гръцките гимназии, възнамеряващи да следват в България разговорен български език подготовка за изпита ECL по български език като чужд, признат от университети в България Българчета, които не са посещавали българско училище, но възнамеряват да продължат обучението си в български университет, могат да използват сертификата за ниво Б2, за да удостоверят владеене на езика. Курсовете са интензивни, полуинтензивни, вечерни и съботно-неделни. Нива от А2 до С1. Курсовете се водят от преподаватели, завършили Българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски”, с дългогодишен опит в преподаването по български език като чужд , които са и сертифицирани екзаминатори за изпита ECL по български език като чужд oт октомври 2017 година. Езиковият център към културно просветно дружество „Будители“ е Изпитен център към Eвропейския консорциум за сертифициране на познанията по съвременни езици (ECL-Consortium) и провежда изпит по български език два пъти в годината. ECL сертификатът по български език като чужд е признат международно. За повече информация и записване:  210 82 53 390 и 6993113089 УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЛАДЕЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Подготовка по български език като чужд: нива А2 до С2 Подготовка и провеждане на изпит ECL по български език като чужд Завършилите гимназия в Гърция и непосещавалите българско училище кандидат-студенти могат да се подготвят и яват при нас на изпит по български език като чужд за вземане на европейски сертификат, признат от университети в България. Училището e единственото в Атина със статут на  Изпитен център към Европейски консорциум за сертифициране на познанията по съвременни езици  ЕCL, и издава сертификат за владеене на български език като чужд, признат от университети в България. ЗА ВРЪЗКА С НАС 210 82 53 390 И 699 3113 089 BNUBUDITELI@GMAIL.COM

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ(ECL)


22-10-2017