Внимание! Нашият сайт използва бисквитки.

В случай, че приемете иползването на бисквитки ние ще използваме следните:

По всяко време може да отмените даденото позволение като отидете на страницата Лична Информация.

Българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Атина организира обучение в самостоятелни групи за деца в начална и прогимназиална възраст (5-12 години), които не знаят български език. Групите се сформират по възрастов признак. Работи се по-специална методика и учебници, специално предназначени за тази цел. Занятията се провеждат в сградата на Културно-просветно дружество „Будители”, пл. „Египту” №1Б през седмицата, в следобедните часове в зависимост от броя на сформираните групи. За следване в България Езиковият център към БНУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Атина организира курсове по български език като чужд подходящи за: ●       ученици от гръцките гимназии, възнамеряващи да следват в България ●       разговорен български език ●       подготовка за изпита DEO по български език като чужд, признат от университети в България Българчета, които не са посещавали българско училище, но възнамеряват да продължат обучението си в български университет, могат да използват сертификатa за ниво Б2, за да удостоверят владеене на езика. Курсовете са интензивни, полуинтензивни, вечерни и съботно-неделни.Нива от А2 до С1.Курсовете се водят от преподаватели, завършили Българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски”, с дългогодишен опит в преподаването по български език като чужд, които са и сертифицирани екзаминатори за изпита DEO по български език като чужд oт октомври 2017година. Езиковият център към БНУ “Св. св. Кирил и Методий” е Изпитен център към Софийския университет "Св. Климент Охридски" Департамент за езиково обучение - ИНЧ (DEO, http://www.deo.uni-sofia.bg) и провежда изпит по български език два пъти в годината. DEO сертификатът по български език като чужд е признат международно. За повече информация и записване: 210 82 53 390 и 6993113089 Удостоверяване на владеене на български език ●       Подготовка по български език като чужд: нива А2 до С1 ●       Подготовка и провеждане на изпит DEO по български език като чужд Завършилите гимназия в Гърция и непосещавалите българско училище кандидат-студенти могат да се подготвят и яват при нас на изпит по български език като чужд за вземане на европейски сертификат, признат от университети в България. Училището е със статут на Изпитен център към Софийския университет "Св. Климент Охридски" Департамент за езиково обучение - ИНЧ (DEO, http://www.deo.uni-sofia.bg) и издава сертификат за владеене на български език като чужд, признат от университети в България. Завръзка с нас 210 82 53 390 и 699 3113 089 bnubuditeli@gmail.com

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ


27-02-2020