Внимание! Нашият сайт използва бисквитки.

В случай, че приемете иползването на бисквитки ние ще използваме следните:

По всяко време може да отмените даденото позволение като отидете на страницата Лична Информация.

Преподавателски състав


  • Мирела Георгиева – начален учител. Завършила магистърска степен в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" със специалност Предучилищна и училищна педагогика.
  • Мими Ничева – преподавател по бълг. език, литература и история. Завършила магистърска степен в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" със специалност Български език и история, специализирала "Проблеми на обучението по бълг.език като чужд в СУ "Св. Климент Онридски".
  • Нора Ранева – психолог. Завършила бакалавър във Великотърновски Университет "Св. св. Кирил и Методий" със специалност Психология. Притежава следдипломна квалификация консултативна психология
  • Росица Гикас – Завършила бакалавър в Пловдивски университет със специалност Български и Английски език
  • Росица Костова – начален учител. Завършила бакалавър във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" със специалност Начална педагогика