Внимание! Нашият сайт използва бисквитки.

В случай, че приемете иползването на бисквитки ние ще използваме следните:

По всяко време може да отмените даденото позволение като отидете на страницата Лична Информация.

Преподавателски състав


  • Ванина Гочева – учител по начална и социална педагогика.
  • Лили Лазарова – начален учител. Завършила бакалавър в Великотърновски Университет "Св. св. Кирил и Методий" със специалност Начална училищна педагогика.
  • Мирела Георгиева – начален учител. Завършила магистърска степен в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" със специалност Предучилищна и училищна педагогика.
  • Мими Ничева – преподавател по бълг. език, литература и история. Завършила магистърска степен в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" със специалност Български език и история, специализирала "Проблеми на обучението по бълг.език като чужд в "СУ Св. Климент Онридски".
  • Татяна Кръстева – преподавател по география. Завършила магистърска степен във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" със специалност История и география.
  • Нора Ранева – психолог. Завършила бакалавър във Великотърновски Университет "Св. св. Кирил и Методий" със специалност Психология. Притежава следдипломна квалификация консултативна психология